PKP doganiają Japonię! Niestety nie o prędkość tu chodzi. Oto napis, znaleziony wczoraj w Intercity „Kaszub” relacji Warszawa-Gdynia, W swobodnym przekładzie: „Jeżeli zaistnieje potrzeba pokręcenia się w prawo do uczucia oporu. Niepotrzebnie użycie będzie sankcjonowane”. Aż przypomniało mi się słynne AYBABTU

Wysłane przez perel, w kategorii PKP. Data: 22 kwietnia, 2011, 9:34 pm | 1 Comment »

…o ile mamy doktorat z logiki stosowanej. Poniżej ustęp z instrukcji do odliczeń VAT-u za materiały budowlane, nadesłanej przez Justynę, a wydanej przez Ministerstwo Finansów i traktującej o klasyfikacji materiałów budowlanych:

4. Jak należy czytać Polska Klasyfikacje Wyrobów i Usług (PKWiU)
Przy tworzeniu PKWiU przyjęto zasadę kompletności podziału grupowań macierzystych, jako podstawowy i nieodzowny warunek poprawności całej klasyfikacji; zasada ta stanowi, że suma zakresów grupowań pochodnych musi być równa zakresowi bezpośrednio nadrzędnego grupowania macierzystego; oznacza to, że suma zakresów grupowań pochodnych musi w pełni wyczerpywać zakres grupowania macierzystego i nie może być od niego większa.

Teraz rozumiem, dlaczego Diogenes mieszkał w beczce.

Wysłane przez perel, w kategorii Życie codzienne. Data: 4 kwietnia, 2011, 3:01 pm | No Comments »